Climbing Course

Book Now! Inquire Booking

From NOK 1'990

MÅL FOR KURSET:

Sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter utendørs på egenhånd samt å kunne klatre på innevegger.
Lære deltakerne om sikringsteknikk og opptreden, slik at de kan ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet både ved utendørs sportsklatrefelt og på innevegger.
Bevisstgjøre deltagerne rundt potensielle risikoer forbundet med klatring på utendørs sportsklatrefelt og innevegger.
Gjøre deltagerne godt skikket til å ta Brattkort.
Stimulere gleden ved å klatre utendørs gjennom å gi en innføring i enkel klatreteknikk.
Bevisstgjøre deltakere på prinsippene om sporløs ferdsel og hensynsfull opptreden under besøk på utendørs klatrefelt.

 

KURSBESKRIVELSE

Klatring består av de to hovedområdene – bevegelse og håndverk. Dette kurset skal berøre begge områder, men tydelig vektlegge håndverket.
Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Kurset inneholder en innføring i klatreteknikk (bevegelse). Det er viktig at man velger rutene som brukes på kurset slik at deltagerne føler mestring. Det skal under hele kurset være klatring tilpasset deltagernes nivå slik at de har overskudd til å jobbe med sikkerhet og håndverksmessige oppgaver.
Kurset skal etablere rutiner som gir optimal sikkerhet under klatring på både boltet klatrefelt og innendørsvegg. Det innebærer at deltagerne skal kunne klatre på de fleste boltede utendørsanlegg og innendørsanlegg, og ha fått innblikk i grunnleggende sikkerhetstenkning innen klatring etter endt kurs.
Dette kurset vil for mange være deres første møte med klatring. Det er viktig at deltagerne får et positivt møte med sporten, og at det legges vekt på det grunnleggende håndverket.
Metodene som presenteres skal være universelle med tanke på direkte overføringsverdi til naturlig sikret klatring. Det er imidlertid svært viktig å presisere at dette kurset ikke skolerer folk i all klatring utendørs, men det skal være en rød tråd fra det som presenteres inne til det som vil være nødvendig å lære seg for naturlig sikret klatring. Man vil se at de innledende delene av kurset er ment som en bevisstgjøring på at vi faktisk utsetter oss for en potensiell fare ved å bevege oss i vertikalplanet.

VARIGHET

Kurset har en varighet på 14-16 timer fordelt på to dager, hvor den første dagen fører frem til å kunne klatre sikkert på topptau. Med fordel kan man legge inn en modul med klatreteknikk den første dagen. Det gjør deltagerne bedre i stand til å gjennomføre ledklatring den andre dagen.

 

Opptakskrav

Deltagere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte
Ingen krav til tidligere erfaring
Krav til normal fysisk form

 

Ta med:

-matpakke
-klær etter vær
-fjellsko

 

Pris

1990,-

From NOK 1'990

+0 Additional options

Book Now! Inquire Booking

Route

  1. Herdla